Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 11/7/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1170003

VPBANK KIEN GIANG CDM

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 03: 52

744h

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2021

2

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 04: 14

744h

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2021

3

A0341001

VPBANK QUAN 2

278 TRAN NAO, PHUONG BINH AN

02837408567

20210629 17: 57

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2021

4

A1341002

VPBANK QUAN 2 CDM

278 TRAN NAO, PHUONG BINH AN

02837408567

20210629 17: 48

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2021

5

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO, PHUONG BACH DANG, HA LONG, QUANG NINH

02033657668

20210627 21: 41

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2021

6

A0102058

TRUONG PHU MY

120B NGO TAT TO, PHUONG 19, TAN PHU, HO CHI MINH

2838210076

20210705 13: 39

 

Máy ATM đã hoạt động lại từ 12/7/2021 15:30:13

7

A0102021

BIG C PHU THANH

53 NGUYEN SON, PHUONG PHU THANH, TAN PHU, HO CHI MINH

2838210076

20210628 08: 44

 

Máy ATM đã hoạt động lại từ 12/7/2021 12:25:38

8

A0158012

CONG TY MAY VIET POWER I

XOM 2, HAI TAN, HAI HAU, NAM DINH

02283830545

20210709 23: 01

120h

Dự kiến dừng hoạt động đến 14/7/2021

9

A0328001

VPBANK TRAN HUNG DAO

109 TRAN HUNG DAO, HOAN KIEM, HA NOI

02439288880

20210709 10: 02

 

Chấm dứt hoạt động ATM và di dời trụ sở

10

A0103014

CONG TY REGINA IV

9 DONG TAY,KDT VSIP HAIPHONG,X.DUONGQUAN, THUY NGUYEN, HAI PHONG

02253757799

20210710 01: 43

57h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A0158013

CONG TY MAY VIET POWER II

XOM 2, HAI TAN, HAI HAU, NAM DINH

02283830545

20210709 23: 01

120h

Dự kiến dừng hoạt động đến 14/7/2021

12

A0299001

VPBANK BEN NGU

66 TRAN PHUC NHAN, HUE, THUA THIEN HUE

02343959666

20210710 15: 31

40h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

13

A0158014

CONG TY TNHH DF ZIN

LO D2, KCN HOA XA, XA MY XA, NAM DINH

02283830545

20210710 18: 52

31h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

14

A0313001

VPBANK HONG LINH

101 TRAN PHU, PHUONG BAC HA, HA TINH

02393787789

20210710 19: 26

40h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

15

A0266001

VPBANK TRAN PHU

83A TRAN PHU, THAI BINH

02273648699

20210710 16: 32

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 13/7/2021

16

A1160002

VPBANK CHANH HUNG CDM

357-359 PHAM HUNG, BINH CHANH, HO CHI MINH

02837580686

20210710 13: 11

43h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

17

A1353003

ATM VPBANK TIEN GIANG CDM

1A HUNG VUONG, PHUONG 1, MY THO, TIEN GIANG

02733868848

20210710 10: 35

164h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

18

A1328007

VPBANK TRAN HUNG DAO CDM

201 MINH KHAI, VINH TUY, HAI BA TRUNG, HA NOI

02439288880

20210709 09: 43

72h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

19

A0102055

CTY DAI DUNG-LONG AN

AP BINH TIEN 2, XA DUC HOA HA, DUC HOA, LONG AN

02838210076

20210709 07: 31

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2021

20

A0102075

ATM DAI DUNG II

AP BINH TIEN 2, XA DUC HOA HA, DUC HOA, LONG AN

02838210076

20210709 08: 02

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2021

21

A0102106

ATM CONG TY LAC LONG

LO Q-4 KCN LONG HAU MO RONG, XA LONG HAU, CAN GIUOC, LONG AN

02723524524

20210710 05: 53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2021


VPBank NEO