Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 11/04/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0104001

VPBANK DA NANG

112 PHAN CHU TRINH, HAI CHAU, DA NANG

02363835090

20210404 08:38

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/4/2021

2

A0242015

CONG AN HUYEN QUOC OAI

TINH LO 419, QUOC OAI, HA NOI

2462662577

20210410 17: 02

46H

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0103009

CONG TY LUCKY VIETNAM II

KHU TIEU TRA, PHUONG HUNG DAO, DUONG KINH, HAI PHONG

2253757799

20210408 16: 11

120H

Dự kiến dừng hoạt động đến 13/4/2021

4

A0154006

CONG TY MAY JOY THANH HOA

XA QUANG CHINH, HUYEN QUANG XUONG, THANH HOA

2373725856

20210409 17: 42

96H

Dự kiến dừng hoạt động đến 13/4/2021

5

A0186001

VPBANK QUANG TRUNG

184 QUANG TRUNG, HONG BANG, HAI PHONG

2253521067

20210410 17: 36

39H

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO