Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 11/03/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0229001

VPBANK DONG THUAN

132 TRAN HUNG DAO, P. PHU THUY, PHAN THIET, BINH THUAN

02523835618

20210309 10: 23

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 16/3/2021


VPBank NEO