Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 10/10/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1170003

VPBANK KIEN GIANG CDM

4 TRAN PHU, RACH GIA, KIEN GIANG

02973948111

20210526 06: 03

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/10/2021

2

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, RACH GIA, KIEN GIANG

02973948111

20210526 04: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/10/2021

3

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO,HA LONG, Q.NINH

02033657668

20210813 04:53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/10/2021

4

A0147001

VPBANK NHA TRANG

26 YERSIN,TP NHA TRANG,KHANH HOA

02583561887

20210828 10: 19

 

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0261003

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

CHO DINH,THU DAU MOT,BINH DUONG

02743683979

20210901 16: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/10/2021

6

A0105007

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET,P.NHUAN, HUE

02343814646

20210901 19: 09

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/10/2021

7

A0158025

SONG HONG NAM DINH III

105 NGUYEN DUC THUAN, PHUONG THONG NHAT, NAM DINH, NAM DINH

2283830545

20211002 16: 46

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/10/2021

8

A0158011

SONG HONG NAM DINH II

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA, NAM DINH, NAM DINH

2283830545

20211003 01: 41

 

ATM đã hoạt động bình thường

9

A0242144

VINCOM BAC TU LIEM

234 PHAM VAN DONG, CO NHUE, BAC TU LIEM, HA NOI

2439288880

20211009 17: 55

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/10/2021

10

A1102123

TT GIAO DICH NOVALAND CDM

179 HAI BA TRUNG, PHUONG 6, QUAN 3, HO CHI MINH

2838210076

20211008 14: 56

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/10/2021

11

A0349001

VPBANK LAI THIEU

68A NGUYEN VAN TIET, PHUONG LAI THIEU, THUAN AN, BINH DUONG

2743662486

20211009 14: 15

43h

ATM đã hoạt động bình thường

12

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM, BAC GIANG, BAC GIANG

2043555565

20211008 22: 41

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/10/2021

13

A0102068

VO VAN KIET

326 VO VAN KIET, QUAN 1, HO CHI MINH

2839485934

20211009 15: 52

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/10/2021

14

A0157007

CTY TN TOAN CAU LDR

LO B-4-5-6 DS1,KCN THUAN DAO, BEN LUC, LONG AN

2723524524

20211009 05: 57

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/10/2021


VPBank NEO