Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 10/05/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102101

ATM PHO QUANG

10 PHO QUANG, PHUONG 2, TAN BINH, HO CHI MINH

02839485934

20210417 8:20

 

Dự kiến dừng hoạt động 15/05/2021

2

A1205002

VPBANK THUY NGUYEN CDM

46DA NANG,TT NUI DEO, THUY NGUYEN, HAI PHONG

2253642624

20210508 15: 27

70h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0132023

CONG TY FOSTER II

01 DUONG 11,KCN DT-DV VSIP BAC NINH, TU SON, BAC NINH

2223893686

20210509 13: 23

51h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0242124

SIEU THI HIEN LUONG

XA HOA XA, UNG HOA, HA NOI

02439288880

20210509 09: 00

26H

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0291001

VPBANK Y YEN

DUONG 57A, TT LAM, Y YEN, NAM DINH

02283959596

20210510 18: 26

 

Dự kiến dừng hoạt động 14/05/2021

6

A1291002

VPBANK Y YEN CDM

DUONG 57A, TT LAM, Y YEN, NAM DINH

02283959596

20210511 07: 02

 

Dự kiến dừng hoạt động 14/05/2021


VPBank NEO