Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 10/03/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0229001

VPBANK DONG THUAN

132 TRAN HUNG DAO, P. PHU THUY, PHAN THIET, BINH THUAN

02523835618

20210309 10: 23

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 16/3/2021

2

A0137001

VPBANK DONG DA

318 DONG DA, THANH BINH, HAI CHAU, DA NANG

02363835090

20210309 09: 09

25h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO