Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 10/01/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242005

CONG AN HUYEN THANH OAI

93 TO 1, TT KIM BAI, THANH OAI, HA NOI

02435378701

20201217 10:40

 

Dự kiến dừng hoạt động hết ngày 15/01/2021

2

A0139001

ATM GO VAP

2B QUANG TRUNG, PHUONG 3, GO VAP, HCM

02838940692

20210108 09:43

 

Chấm dứt hoạt động

3

A0242111

TRUNG TAM CANH SAT 113

40 HANG BAI, HOAN KIEM, HA NOI

02439288880

20210108 23:43

90h

Dự kiến dừng hoạt động hết ngày 12/01/2021


VPBank NEO