Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 09/05/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102101

ATM PHO QUANG

10 PHO QUANG, PHUONG 2, TAN BINH, HO CHI MINH

02839485934

20210417 8:20

 

Dự kiến dừng hoạt động 15/05/2021

2

A1205002

VPBANK THUY NGUYEN CDM

46DA NANG,TT NUI DEO, THUY NGUYEN, HAI PHONG

2253642624

20210508 15: 27

72h

Dự kiến dừng hoạt động 11/05/2021

3

A0132023

CONG TY FOSTER II

01 DUONG 11,KCN DT-DV VSIP BAC NINH, TU SON, BAC NINH

2223893686

20210509 13: 23

48h

Dự kiến dừng hoạt động 11/05/2021

4

A1146002

ATM VPBANK LAC TRUNG CDM

55 LAC TRUNG, PHUONG VINH TUY, HAI BA TRUNG, HA NOI

2436335874

20210508 11: 54

54h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0102064

TOA NHA DIEN BIEN PHU

199 DIEN BIEN PHU, PHUONG 15, BINH THANH, HO CHI MINH

2838210076

20210509 12: 42

24h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO