Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 09/03/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0223001

VPBANK HA TINH

17 TRAN PHU, PHUONG TRAN PHU

02393898969

20210301 13:28

56h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0161001

VPBANK LY TU TRONG

126 LY TU TRONG, PHUONG AN THOI, BINH THUY, CAN THO

02923768788

20210308 08: 57

 

Chấm dứt hoạt động


VPBank NEO