Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 09/01/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0291001

VPBANK Y YEN

DUONG 57A,TT LAM,Y YEN,NAM DINH

02283959596

20211230 14: 45

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/01/2022

2

A0159003

CONG TY TNHH YA-AJM VIET NAM

CUM CN AN DONG,NAMSACH,HAIDUONG

02203837808

20220106 11:33

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 11/01/2022

3

A0297001

VPBANK LANG THUONG

649 KIM MA, BA DINH, HN

02437606023

20220108 09: 21

54h

ATM đã hoạt động bình thường

4

A0242122

SAN BAY NOI BAI

SANH A2, NHA GA T2, SBNB, HN

02439288880

20220108 22: 22

39h

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0242170

CTY PANASONIC II

LO J1-J2 KCN THANGLONG,D.ANH,HN

02439288880

20220108 15: 21

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 11/01/2022


VPBank NEO