Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 07/11/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1252008

ATM VPBANK LINH DAM CDM

BT1- 0 18 BAC LINH DAM,H.MAI, HN

02435401864

20211026 12: 53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/11/2021

2

A1252009

VPBANK LINH DAM CDM II

BT1- 0 18 BAC LINH DAM,H.MAI, HN

02435401864

20211026 12: 56

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/11/2021

3

A0166001

VPBANK BIM SON

18 NGUYEN HUE,BIM SON,THANH HOA

02373771595

20211016 17: 35

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/11/2021

4

A0102120

ATM CONG TY KEUM DAM VINA

KP PHUOC HAI, TX TANUYEN,B.DUONG

02743683979

20211029 11: 36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/11/2021

5

A1318002

VPBANK CHAU DOC CDM

62-64 NGUYEN VAN THOAI,CHAU DOC

02963569991

20211102 16: 30

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A1143002

VPBANK PHAM VAN DONG CDM

B1-03+05A,HAMNGHI,NAMTULIEM,HN

02437920015

20210311 09: 51

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0143001

VPBANK PHAM VAN DONG

B1-03+05A,HAMNGHI,NAMTULIEM,HN

02437920015

20210311 10: 47

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0103009

CONG TY LUCKY VIETNAM II

KHU TIEU TRA,DUONG KINH,HP

02253757799

20211105 20: 17

62h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO,H.LUC NAM,BAC GIANG

02043555565

20211106 19: 56

40h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A1297002

VPBANK LANG THUONG CDM

649 KIM MA, BA DINH, HN

02437606023

20211105 19: 17

63h

Máy ATM đã hoạt động từ ngày 8/11/2021

11

A1350003

VPBANK DA LAT CDM

89 PHAN BOI CHAU, DA LAT

02633615577

20211108 03: 07

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/11/2021


VPBank NEO