Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 07/02/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102091

ATM PHUC TAN NGUYEN

400 NGUYEN THI THAP, PHUONG TAN QUY, Q7, HCM

02862650128

20210206 19: 33

47h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0155015

ATM CONG TY VIET DUC

AP 2, XA XUAN TAM, XUAN LOC, DONG NAI

02513948958

20210206 16:34

66h

Dự kiến hoạt động lại 09/02

3

A1155019

CONG TY DEHUES CDM

KCN DAU GIAY, XA BAU HAM 2, THONG NHAT, DONG NAI

02513948958

20210206 17:23

46h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO