Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 07/01/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242005

CONG AN HUYEN THANH OAI

93 TO 1, TT KIM BAI, THANH OAI, HA NOI

02435378701

20201217 10:40

 

Dự kiến dừng hoạt động hết ngày 15/01/2021

2

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, HUYEN TAN YEN, BAC GIANG

2043555565

20210101 09: 12

168h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0132011

XI NGHIEP MAY LANG GIANG I

THON BANG, XA NGHIA HOA, LANG GIANG, BAC GIANG

2043555565

20210102 06:48

131h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0132012

XI NGHIEP MAY LANG GIANG II

THON BANG, XA NGHIA HOA, LANG GIANG, BAC GIANG

2043555565

20210102 07:24

130h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0158012

CTY MAY VIET POWER I

XOM 2, HAI TAN, HAI HAU

02283830545

20210106 17:34

41h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO