Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 06/05/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102101

ATM PHO QUANG

10 PHO QUANG, PHUONG 2, TAN BINH, HO CHI MINH

02839485934

20210417 8:20

 

Dự kiến dừng hoạt động 15/05/2021

2

A0103001

VPBANK HAI PHONG

31-33 PHAM NGU LAO, P. LUONG KHANH THIEN, LE CHAN, HAI PHONG

02253757799

20210505 08:42

49h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0225003

CONG T Y CP MAY THANH HUNG

XA TAN CUONG, THAI NGUYEN

02083656769

20210505 05:47

48h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO