Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 06/04/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0220006

CONG TY CP XNK 3-2 HOA BINH

SO 14 AN DUONG VUONG, P. CHAM MAT, HOA BINH

2183897068

20210401 11: 21

144h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0104001

VPBANK DA NANG

112 PHAN CHU TRINH, HAI CHAU, DA NANG

02363835090

20210404 08:38

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/4/2021

3

A0104006

CTY LOVEPOP DA NANG

X9-1,14B-11B,KCN HOAKHANH,P.HOAKHANHBAC, LIEN CHIEU, DA NANG

2363835090

20210405 10: 29

28h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO