Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 06/01/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242005

CONG AN HUYEN THANH OAI

93 TO 1, TT KIM BAI, THANH OAI, HA NOI

02435378701

20201217 10:40

 

Dự kiến dừng hoạt động hết ngày 15/01/2021

2

A0132011

XI NGHIEP MAY LANG GIANG I

THON BANG, XA NGHIA HOA, LANG GIANG, BAC GIANG

2043555565

20210102 06: 48

120h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0132012

XI NGHIEP MAY LANG GIANG II

THON BANG, XA NGHIA HOA, LANG GIANG, BAC GIANG

2043555565

20210102 07:24

120h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, HUYEN TAN YEN, BAC GIANG

2043555565

20210101 09: 12

168h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 08/01/2021

5

A0159004

CONG TY AN PHAT

LO CN 11-12, CUM CN AN DONG, NAM SACH, HAI DUONG

2203837808

20210101 03: 05

148h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM

2043555565

20210104 16: 44

72h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0132018

MAY BAC GIANG-LUC NAM II

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM

2043555565

20210104 16: 44

72h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0132004

CONG TY MAY HAN VIET

THI TU BAO SON, BAO SON, LUC NAM

2043555565

20210104 10: 33

72h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO