Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 05/12/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0372001

ATM VPBANK BINH CHANH

D6-5,QL1A,AP4,BINHCHANH,HCM

02836364316

20211109 11: 43

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/12/2021

2

A0102120

ATM CONG TY KEUM DAM VINA

KP PHUOC HAI, TX TANUYEN,B.DUONG

02743683979

20211029 11: 36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/12/2021

3

A0306001

VPBANK DONG HOI

59 TOHUU,TK11,N.LY,D.HOI, Q.BINH

02323846969

20211108 14: 04

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/12/2021

4

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, TAN YEN,BAC GIANG

02043555565

20211117 08: 10

 

Dừng hoạt động phục vụ cải tạo, di dời

5

A1178002

VPBANK PHAN HUY ICH CDM

242 PHAN HUY ICH,GO VAP,TPHCM

02862929062

20211203 10:38

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 14/12/2021

6

A1197006

VPBANK CONG HOA CDM

19C CONG HOA,P9,TAN BINH,TP HCM

02839485934

20211203 11:43

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 14/12/2021

7

A0197001

VPBANK CONG HOA

19C CONG HOA,P9,TAN BINH,TP HCM

02839485934

20211203 11:26

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 14/12/2021

8

A0264001

VPBANK TAY HA NOI

TANG 1 TN TAY HA,TO HUU,NTL,HN

02436291051

20211202 18:16

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/12/2021

9

A0154007

SPEED MOTION VIET NAM

T. PHONG COC, THO XUAN, T.HOA

2373725856

20211203 20: 39

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 08/12/2021

10

A0102113

BIG C DI AN

DL BINH DUONG,THUDAUMOT,B.DUONG

2743683979

20211204 08: 23

29h

Máy ATM đã kết nối về hệ thống

11

A1152006

VPBANK THUY KHUE CDM

251 THUY KHUE, TAY HO, HN

2437280931

20211204 09: 57

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/12/2021

12

A1278002

VPBANK LE LOI CDM

208 LE LOI, TP BAC GIANG

2043556633

20211204 22: 41

36h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

13

A0242096

CONG AN QUAN TAY HO

739 LAC LONG QUAN, TAY HO, HN

2439288880

20211204 14: 34

45h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

14

A0242111

TRUNG TAM CANH SAT 113

40 HANG BAI, HOAN KIEM, HN

2439288880

20211205 09: 10

29h

Máy ATM đã kết nối về hệ thống


VPBank NEO