Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 05/5/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102101

ATM PHO QUANG

10 PHO QUANG, PHUONG 2, TAN BINH, HO CHI MINH

02839485934

20210417 8:20

 

Dự kiến dừng hoạt động 15/05/2021

2

A0225004

CONG TY INOX HAI NGA

XOM CHUA,XA NAM TIEN,TX PHO YEN, THAI NGUYEN

2083656769

20210430 20: 23

118h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0242077

TOA NHA VIET A

DUONG DUY TAN, CAU GIAY, HA NOI

02439288880

20210504 16: 07

24h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO