Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 05/4/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0220006

CONG TY CP XNK 3-2 HOA BINH

SO 14 AN DUONG VUONG, P. CHAM MAT, HOA BINH

2183897068

20210401 11: 21

144h

Dự kiến dừng hoạt động đến 07/4/2021

2

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

2743683979

20210403 15: 04

72h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0158021

CTY VIET THAI VITEXCO 5

KM 10, QL 10, XA DONG HOP, H. DONG HUNG, THAI BINH

2273642159

20210403 11: 24

75h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A1353003

VPBANK TIEN GIANG CDM

69A7-69A8 NGUYEN TRAI, PHUONG 7, MY THO, TIEN GIANG

02733868848

20210404 04:45

29h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A0104001

VPBANK DA NANG

112 PHAN CHU TRINH, HAI CHAU, DA NANG

02363835090

20210404 08:38

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/4/2021


VPBank NEO