Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 04/7/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1170003

VPBANK KIEN GIANG CDM

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 03: 52

744h

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2021

2

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 04: 14

744h

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2021

3

A1204002

VPBANK DOI CAN CDM

279 DOI CAN, PHUONG NGOC HA, BA DINH, HA NOI

02437226171

20210623 08:55

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 07/7/2021

4

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THON GIUA, XA TIEN LUC, HUYEN LANG GIANG, BAC GIANG

02043555565

20210626 21: 01

38h

Máy ATM đã hoạt động lại từ 2/7/2021 23:45:11

5

A0341001

VPBANK QUAN 2

278 TRAN NAO, PHUONG BINH AN, QUAN 2, HO CHI MINH

02837408567

20210629 17: 57

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/7/2021

6

A1341002

VPBANK QUAN 2 CDM

278 TRAN NAO, PHUONG BINH AN, QUAN 2, HO CHI MINH

02837408567

20210629 17: 48

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/7/2021

7

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO, PHUONG BACH DANG

02033657668

20210627 21: 41

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/7/2021

8

A1159007

VPBANK HAI DUONG CDM

11 TRAN HUNG DAO, HAI DUONG

2203837808

20210705 05: 30

31h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0132031

CONG TY TAIXIN VINA

KCN VSIP BAC NINH, DAI DONG, TIEN DU, BAC NINH

2223893686

20210705 10: 57

41h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A1123002

ATM VPBANK THU DUC CDM

100C ĐANG VAN BI, KP2, PHUONG BINH THO, THU DUC, HO CHI MINH

2837222182

20210701 17: 26

91h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A0154001

VPBANK THANH HOA

LO 05-06 PHAN CHU TRINH

2373725856

20210703 17: 42

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến 06/7/2021


VPBank NEO