Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 04/5/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102101

ATM PHO QUANG

10 PHO QUANG, PHUONG 2, TAN BINH, HO CHI MINH

02839485934

20210417 8:20

 

Dự kiến dừng hoạt động 15/05/2021

2

A0225004

CONG TY INOX HAI NGA

XOM CHUA,XA NAM TIEN,TX PHO YEN, THAI NGUYEN

2083656769

20210430 20: 23

140H

Dự kiến dừng hoạt động 06/05/2021

3

A0158021

CTY VIET THAI VITEXCO 5

KM 10, QL 10, XA DONG HOP, H. DONG HUNG, THAI BINH

2273642159

20210430 03: 58

126h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0205001

VPBANK THUY NGUYEN

46DA NANG,TT NUI DEO, THUY NGUYEN, HAI PHONG

02253642624

20210503 23: 22

38h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO