Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 04/4/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0170001

CN KIEN GIANG

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210403 14: 54

42h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A1221012

VPBANK THAI BINH CDM

259M LE QUY DON, THAI BINH

2273642159

20210403 23: 37

39h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0220006

CONG TY CP XNK 3-2 HOA BINH

SO 14 AN DUONG VUONG, P. CHAM MAT, HOA BINH

2183897068

20210401 11: 21

120h

Dự kiến dừng hoạt động đến 06/4/2021

4

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

2743683979

20210403 15: 04

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến 06/4/2021

5

A0103013

CONG TY REGINA III

9 DONG TAY,KDT VSIP HAIPHONG,X.DUONGQUAN, THUY NGUYEN, HAI PHONG

2253757799

20210403 10: 01

53h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO, PHUONG BACH DANG, HA LONG, QUANG NINH

2033657668

20210401 17: 42

88h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0154007

SPEED MOTION VIET NAM

THON PHONG COC, XA XUAN MINH, THO XUAN, THANH HOA

2373725856

20210404 07: 33

24h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0158004

ATM CONG TY YAMANI II

XA NAM HONG, NAM TRUC, NAM DINH

2283830545

20210403 01: 28

57h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0158010

SONG HONG NAM DINH I

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA, NAM DINH

2283830545

20210402 19: 11

63h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0158021

CTY VIET THAI VITEXCO 5

KM 10, QL 10, XA DONG HOP, H. DONG HUNG, THAI BINH

2273642159

20210403 11: 24

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến 06/4/2021


VPBank NEO