Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 03/5/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102101

ATM PHO QUANG

10 PHO QUANG, PHUONG 2, TAN BINH, HO CHI MINH

02839485934

20210417 8:20

 

Dự kiến dừng hoạt động 15/05/2021

2

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO, PHUONG BACH DANG, HA LONG, QUANG NINH

02033657668

20210428 20: 36

134h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0296001

VPBANK QUANG NAM

175+177 PHAN CHAU TRINH, PHUONG AN MY, TAM KY, QUANG NAM

235383003

20210429 17: 52

112H

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0225004

CONG TY INOX HAI NGA

XOM CHUA,XA NAM TIEN,TX PHO YEN, THAI NGUYEN

2083656769

20210430 20: 23

120H

Dự kiến dừng hoạt động 05/05/2021

5

A0242006

CONG AN HUYEN UNG HOA

19 LE LOI, TT VAN DINH, UNG HOA, HA NOI

2435378701

20210429 18: 03

89H

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0103014

CONG TY REGINA IV

9 DONG TAY,KDT VSIP HAIPHONG,X.DUONGQUAN, THUY NGUYEN, HAI PHONG

2253757799

20210430 05: 25

88H

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0102106

ATM CONG TY LAC LONG

LO Q-4 KCN LONG HAU MO RONG, XA LONG HAU, CAN DUOC, LONG AN

2723524524

20210430 07: 35

98H

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A1106012

VPBANK SAI GON CDM

129 NGUYEN CHI THANH, PHUONG 9, QUAN 5, HO CHI MINH

2838210076

20210429 21: 30

107H

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0132023

CONG TY FOSTER II

01 DUONG 11,KCN DT-DV VSIP BAC NINH, TU SON, BAC NINH

2223893686

20210502 08: 30

48H

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0158021

CTY VIET THAI VITEXCO 5

KM 10, QL 10, XA DONG HOP, H. DONG HUNG, THAI BINH

2273642159

20210430 03: 58

134H

Dự kiến dừng hoạt động 05/05/2021

11

A1296003

VPBANK QUANG NAM CDM

175+177 PHAN CHAU TRINH, PHUONG AN MY, TAM KY, QUANG NAM

235383003

20210429 18: 09

89H

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO