Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 03/03/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0105007

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET, PHUONG PHU NHUAN, HUE

02343814646

20210302 12:21

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 08/03/2021

2

A0223001

VPBANK HA TINH

17 TRAN PHU, PHUONG TRAN PHU

02393898969

20210301 13:28

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 08/03/2021

3

A0341001

VPBANK QUAN 2

278 TRAN NAO, PHUONG BINH AN

02837408567

20210301 09:44

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 08/03/2021

4

A0159001

VPBANK HAI DUONG

11 TRAN HUNG DAO, HAI DUONG

02203837808

20210301 08: 44

74h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0224001

VPBANK QUANG TRI

16 HUNG VUONG, PHUONG 1, DONG HA, QUANG TRI

02333556883

20210303 20: 22

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/03/2021


VPBank NEO