Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 02/11/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1252008

ATM VPBANK LINH DAM CDM

BT1- 0 18 BAC LINH DAM,H.MAI, HN

02435401864

20211026 12: 53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/11/2021

2

A1252009

VPBANK LINH DAM CDM II

BT1- 0 18 BAC LINH DAM,H.MAI, HN

02435401864

20211026 12: 56

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/11/2021

3

A0166001

VPBANK BIM SON

18 NGUYEN HUE,BIM SON,THANH HOA

02373771595

20211016 17: 35

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/11/2021

4

A0102120

ATM CONG TY KEUM DAM VINA

KP PHUOC HAI, TX TANUYEN,B.DUONG

02743683979

20211029 11: 36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/11/2021

5

A0220011

CTY TRANSON VIET NAM II

KCN LUONG SON, HOA BINH

02183897068

20211029 05: 17

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/11/2021


VPBank NEO