Thông báo thu giữ tài sản KH Đinh Mạnh Huân

Trên cơ sở ủy thác thu hồi nợ của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Công ty TNHH Quản lý Tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) đang xử lý thu hồi khoản nợ của Khách hàng là Ông Đinh Mạnh Huân và Bà Vũ Thị Dung.

Theo Hợp đồng tín dụng số 12806239 ký ngày 12/04/2017 Ông Đinh Mạnh Huân và Bà Vũ Thị Dung vay của VPBank tổng số tiền là 630,000,000 đồng, mục đích sử dụng tiền vay: Vay Thanh toán tiền mua ô tô COLORADO HIGH COUNTRY mới 100%. Tài sản đảm bảo cho khoản vay được thế chấp bằng: 01 xe ô tô nhãn hiệu CHEVROLET COLORADO, số khung 8PKOHH628301, số máy X3G163371026, BKS 14C-198.01, chứng nhận đăng ký xe ô tô số  032783 do phòng cảnh sát Giao Thông công an tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 11/04/2017, đứng tên ông Đinh Mạnh Huân.

Quá trình thực hiện hợp đồng, Ông Đinh Mạnh Huân và Bà Vũ Thị Dung đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên toàn bộ khoản vay nêu trên đã bị chuyển sang nợ quá hạn với mức lãi suất nợ quá hạn. Công ty chúng tôi đã nhiều lần đôn đốc, tạo điều kiện, tuy nhiên, ông Đinh Mạnh Huân và bà Vũ Thị Dung vẫn không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ. Tạm tính đến ngày 03/07/2019 dư nợ của khoản vay nêu trên là:

  • Nợ gốc:527,572,892 đồng
  • Nợ lãi:65,232,842 đồng
  • Tổng cộng:592,805,734 đồng

Ngày 25/04/2019, Công ty chúng tôi đã có văn bản yêu cầu ông Đinh Mạnh Huân và bà Vũ Thị Dung bàn giao tài sản bảo đảm cho Công ty chúng tôi trước ngày 20/06/2019, tuy nhiên ông Huân và bà Dung đã không tự nguyện thực hiện.

Vì vậy, bằng văn bản này, Công ty chúng tôi thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm nêu trên để xử lý thu hồi nợ. Thời gian thu giữ: Sau ngày 30/8/2020, trong quá trình thu giữ, nếu ông Đinh Mạnh Huân và bà Vũ Thị Dung chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạ30m pháp luật khác, Công ty chúng tôi sẽ yêu cầu cơ quan công an và chính quyền địa phương xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Đinh Mạnh Huân và bà Vũ Thị Dung sẽ phải chịu các chi phí phát sinh liên quan đến việc thu giữ.

VPBank NEO