Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 12/08/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ ATM

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

Địa điểm

Quận, huyện

Tỉnh, thành phố

1

A1267002

VPBANK NAM TU LIEM CDM

T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH

NAM TU LIEM

HA NOI

2462873784

20200401 09:34

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2020

2

A0261003

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

NGA TU CHO DINH

THU DAU MOT

BINH DUONG

02743683979

20191213 10:12

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/8/2020

3

A1193004

VPBANK TRUNG KINH CDM

219 TRUNG KINH

CAU GIAY

HA NOI

02462697883

20200803 10:27

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/8/2020

4

A0242130

ATM TRUONG TCCS VU TRANG

THUY XUAN TIEN

CHUONG MY

HA NOI

02439288880

20200804 09:35

218h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A0132006

CONG TY SUNTECH

THON NGO XA, XA CHAU MINH

HIEP HOA

BAC GIANG

2043555565

20200806 21:11

192h

Dự kiến dừng hoạt động đến 14/8/2020

6

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, HUYEN TAN YEN

BAC GIANG

BAC GIANG

2043555565

20200808 17:26

84h

Máy đã hoạt động bình thường

7

A0159004

CONG TY AN PHAT

LO CN 11-12, CUM CN AN DONG

NAM SACH

HAI DUONG

02203837808

20200810 19:59

96h

Dự kiến dừng hoạt động đến 14/8/2020

8

A0159006

CONG TY AN VINH

KCN KTC AN PHAT,KM 47, QL5,P. VIET HOA

HAI DUONG

HAI DUONG

02203837808

20200811 15:12

Chấm dứt hoạt động

9

A0132025

CONG TY DHA BAC NINH II

PHUONG GIAO, TT THUA, HUYEN LUONG TAI

BAC NINH

BAC NINH

02223893686

20200810 20:54

96h

Dự kiến dừng hoạt động đến 14/8/2020

10

A0220008

BUU DIEN BAI CHAO

XA TU SON, KIM BOI

HOA BINH

HOA BINH

02183897068

20200811 17:37

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến 14/8/2020

11

A1282002

VPBANK LE THANH NGHI CDM

215 LE THANH NGHI

HAI DUONG

HAI DUONG

02203837815

20200811 15:13

240h

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/8/2020

 
 
 

VPBank NEO