Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 30/11/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0158012

CONG TY MAY VIET POWER I

XOM 2, HAI TAN, HAI HAU, NAM DINH

02283830545

20201128 19:23

90h

Dự kiến hoạt động lại 03/12/2020

2

A1221012

VPBANK THAI BINH CDM

259M LE QUY DON, THAI BINH

02273642159

20201128 21:45

 

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0158017

CONG TY NAM ANH VIET NAM

QL 39A, CUM CN DONG PHONG, DONG HUNG, THAI BINH

2273642159

20201129 07:03

96h

Dự kiến hoạt động lại 03/12/2020

4

A0221001

CN THAI BINH

259M LE QUY DON, THAI BINH

2273642159

20201129 01:19

96h

Dự kiến hoạt động lại 03/12/2020


VPBank NEO