Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 29/10/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1171004

VPBANK HA DONG CDM

TANG 1 CT1 LANG VK CHAU AU, KDT MO LAO, HA DONG, HA NOI

02439743861

20200925 14:32

 

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0102055

CTY DAI DUNG-LONG AN

AP BINH TIEN 2, XA DUC HOA HA, LONG AN

02838210076

20201009 11:42

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 11/11/2020

3

A0314001

VPBANK NGUYEN DU

163 NGUYEN CONG TRU, PHUONG BAC HA, HA TINH

02393685222

20201018 14:36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 11/11/2020

4

A0199001

VPBANK BA DON

187 QUANG TRUNG, QUANG THO, BA DON, QUANG BINH

02323518989

20201018 19:27

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 11/11/2020

5

A0132020

CONG TY TNHH BT FASHION

THON DONG, TT BICH DONG, VIET YEN, BAC GIANG

02043555565

20201026 19:09

 

Chưa xác định thời hạn

6

A0223001

VPBANK HA TINH

17 TRAN PHU, PHUONG TRAN PHU, HA TINH

02393898969

20201029 08:06

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 02/11/2020

7

A0313001

VPBANK HONG LINH

101 TRAN PHU, PHUONG BAC HA

02393787789

20201029 08:37

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 11/11/2020

8

A0234001

VPBANK NGUYEN VAN CU

218 NGUYEN VAN CU, VINH, NGHE AN

02383589427

20201030 04:12

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 11/11/2020

9

A0280001

VPBANK DOI CUNG

113 TRUONG CHINH, PHUONG LE LOI, VINH, NGHE AN

02383545588

20201030 07:43

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 11/11/2020

10

A0285001

VPBANK BEN THUY

1 NGUYEN VAN TROI

02383543388

20201030 08:24

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 11/11/2020

11

A0292001

VPBANK THANH SEN

63 NGUYEN CHI THANH, PHUONG TAN GIANG, HA TINH

02393686222

20201030 09:48

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 11/11/2020

12

A1175001

VPBANK CHO VINH CDM

20 CAO THANG, VINH, NGHE AN

02383581631

20201030 08:13

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 02/11/2020

13

A0159001

VPBANK HAI DUONG

11 TRAN HUNG DAO, HAI DUONG

02203837808

20201029 15:00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/11/2020

14

A0205001

VPBANK THUY NGUYEN

46DA NANG,TT NUI DEO, THUY NGUYEN, HAI PHONG

02253642624

20201029 18:07

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/11/2020


VPBank NEO