Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 29/07/2020

STT

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ ATM

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

ATM CONG TY TAI CHINH VPBANK 2

144 CONG HOA, PHUONG 12, TAN BINH

HO CHI MINH

02839485934

20200728 19:37

70h

Đang xử lý

2

ATM BUI VAN NGO

AP 5, DUC HOA DONG, DUC HOA, LONG AN

02723524524

20200728 19:30

45h

Máy đã hoạt động bình thường

3

CONG TY TT PRO SPORT II

KHU 4A, TT NGO DONG, GIAO THUY, NAM DINH

02283830545

20200728 03:18

31h

Máy đã hoạt động bình thường

4

 

T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH

NAM TU LIEM, HA NOI

2462873784

20200401 09:34

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/7/2020

5

 

NGA TU CHO DINH, THU DAU MOT, BINH DUONG

02743683979

20191213 10:12

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/7/2020

6

ATM NOW VINA

KHU 6, XA PHU LOC, PHU NINH, PHU THO

02106261666

20200728 09:15

 

Dự kiến di dời vào ngày 31/7/2020

7

ATM NOW VINA

KHU 6, XA PHU LOC, PHU NINH, PHU THO

02106261666

20200728 09:08

 

Dự kiến di dời vào ngày 31/7/2020

VPBank NEO