Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 28/12/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242005

CONG AN HUYEN THANH OAI

93 TO 1, TT KIM BAI, THANH OAI, HA NOI

02435378701

20201217 10:40

 

Gia hạn thời gian dự kiến dừng hoạt động hết ngày 15/01/2021

2

A1155019

CONG TY DEHUES CDM

KCN DAU GIAY, XA BAU HAM 2, THONG NHAT, DONG NAI

02513948958

20201218 09:45

 

Đã hoạt động bình thường

3

A0138001

VPBANK CAM PHA

308 TRAN PHU, PHUONG CAM THANH, CAM PHA, QUANG NINH

02033723818

20201226 21:08

41h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0158029

CTY COMME DE GAMME VINA

CUM CN DONG LA, XA DONG LA, DONG HUNG, THAI BINH

02273642159

20201225 17:37

50h

Dự kiến dừng hoạt động đến 31/12/2020

5

A0242037

ME LINH PLAZA HA DONG

DUONG TO HIEU, HA DONG, HA NOI

02462662577

20201226 15:10

26h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0242075

TRAI TAM GIAM SO 1

XUAN PHUONG, NAM TU LIEM, HA NOI

02462662577

20201226 21:08

41h

Dự kiến dừng hoạt động đến 31/12/2020

7

A0242160

CONG TY TNHH MTV NGOC VIET I

TT VAN DINH, UNG HOA, HA NOI

02435378701

20201225 17:37

50h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0317001

VPBANK DONG THO

474 BA TRIEU, PHUONG TRUONG THI, THANH HOA

02373755268

20201226 15:10

26h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO