Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 28/07/2020

STT

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ ATM

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

NGA TU CHO DINH, THU DAU MOT, BINH DUONG

02743683979

20191213 10:12

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/8/2020

2

VPBANK NAM TU LIEM CDM

T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH, NAM TU LIEM, HA NOI

02462873784

20200401 09:34

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2020

3

ATM NOW VINA

KHU 6, XA PHU LOC, PHU NINH, PHU THO

02106261666

20200728 09:15

 

Dự kiến di dời vào ngày 31/7/2020

4

ATM NOW VINA

KHU 6, XA PHU LOC, PHU NINH, PHU THO

02106261666

20200728 09:08

 

Dự kiến di dời vào ngày 31/7/2020

VPBank NEO