Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 27/09/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1171004

VPBANK HA DONG CDM

TANG 1 CT1 LANG VK CHAU AU, KDT MO LAO, HA DONG, HA NOI

02439743861

20200925 14:32

240h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 05/10/2020

2

A1204002

VPBANK DOI CAN CDM

279 DOI CAN, PHUONG NGOC HA, BA DINH, HA NOI

02437226171

20200926 14:37

42h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0102005

TOA NHA COPAC

12 TON DAN, PHUONG 13, QUAN 4, TP HO CHI MINH

02838210076

20200925 10:48

600h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 20/10/2020


VPBank NEO