Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 26/04/2020

STT Tên gọi ATM/CDM Địa chỉ ATM Điện thoại liên hệ Thời điểm ngừng hoạt động Thời gian dự kiến hoạt động lại Ghi chú
1 TOA NHA BINH DUONG SQUARE NGA TU CHO DINH, THU DAU MOT, BINH DUONG 02743683979 20191213 10:12   Dự kiến dừng hoạt động đến 15/5/2020
2 VPBANK NAM TU LIEM CDM T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH, NAM TU LIEM, HN 02462873784 20200401 09:34 Dự kiến dừng hoạt động đến 15/5/2020
 3  THAI BINH  QL 39A, CUM CN DONG PHONG, DONG HUNG, THAI BINH  02273642159  20200424 17:45  66h  Máy ATM đã hoạt động bình thường
 4  SAI GON 357-359 PHAM HUNG, BINH CHANH, TPHCM  02837580686  20200425 19:14  38h  Máy ATM đã hoạt động bình thường
 5  HAI PHONG 170A TRAN NGUYEN HAN, LE CHAN, HAI PHONG 02253719885  20200425 15:08 43h   Máy ATM đã hoạt động bình thường

VPBank NEO