Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 25/11/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1102122

CHO BA CHIEU CDM

40 DIEN HONG, PHUONG 1, BINH THANH, HO CHI MINH

02838210076

20201118 08:36

 

Dự kiến di dời

2

A0102076

ATM CONG TY TAI CHINH VPBANK

144 CONG HOA, PHUONG 12, TAN BINH, HCM

02839485934

20201123 12:30

 

Chấm dứt hoạt động

3

A0102071

ATM DONG THANH

HUONG LO 80B, AP 4, XA DONG THANH, HOC MON, HCM

02838210076

20201124 01:35

60h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO