Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 25/10/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102055

CTY DAI DUNG-LONG AN

AP BINH TIEN 2, XA DUC HOA HA, LONG AN

02838210076

20201009 11:42

720h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 11/11/2020

2

A1177005

VPBANK QUANG BINH CDM

108 TRAN HUNG DAO, DONG HOI, QUANG BINH

02323846969

20201020 17:50

91h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0314001

VPBANK NGUYEN DU

163 NGUYEN CONG TRU, PHUONG BAC HA, HA TINH

02393685222

20201018 14:36

288h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 30/10/2020

4

A1171004

VPBANK HA DONG CDM

TANG 1 CT1 LANG VK CHAU AU, KDT MO LAO, HA DONG, HA NOI

02439743861

20200925 14:32

840h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 30/10/2020

5

A0199001

VPBANK BA DON

187 QUANG TRUNG, QUANG THO, BA DON, QUANG BINH

02323518989

20201018 19:27

288h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 30/10/2020

6

A0242013

CONG AN HUYEN BA VI

TT TAY DANG, QL32, BA VI, HA NOI

02462662577

20201020 11:54

95h

Máy đã hoạt động bình thường

7

A0242122

SAN BAY NOI BAI

SANH A2, NHA GA T2, SAN BAY NOI BAI

02439288880

20201023 10:09

26h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO