Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 25/08/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1267002

VPBANK NAM TU LIEM CDM

T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH, NAM TU LIEM, HA NOI

2462873784

20200401 09:34

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2020

2

A0261003

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

NGA TU CHO DINH, THU DAU MOT, BINH DUONG

02743683979

20191213 10:12

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2020

3

A1282002

VPBANK LE THANH NGHI CDM

215 LE THANH NGHI, HAI DUONG, HAI DUONG

02203837815

20200811 15:13

240h

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2020

4

A0107005

ATM LOTTE CAN THO

84 MAU THAN, PHUONG AN HOA, CAN THO

2923815766

20200823 17:47

71h

Máy ATM đã hoạt động trở lại

5

A0133001

VPBANK SO GIAO DICH

34 HAI BA TRUNG, PHUONG TRANG TIEN, HOAN KIEM, HA NOI

2439288869

20200824 09:23

50h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0242004

CONG AN HUYEN MY DUC

KHU C5, TT DAI NGHIA, MY DUC, HA NOI

2435378701

20200824 00:22

41h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO