Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 25/06/2020

STT Tên gọi ATM/CDM Địa chỉ ATM Điện thoại liên hệ Thời điểm ngừng hoạt động Thời gian dự kiến hoạt động lại Ghi chú
1 TOA NHA BINH DUONG SQUARE NGA TU CHO DINH, THU DAU MOT, BINH DUONG 02743683979 20191213 10:12   Dự kiến dừng hoạt động đến 30/6/2020
2 THANG LONG T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH, NAM TU LIEM, HN 02462873784 20200401 09:34 Dự kiến dừng hoạt động đến 30/6/2020
 3  QUANG BINH TRAN HUNG DAO, NAM LY, DONG HOI, QUANG BINH 02323846969  20200521 03:14   Dự kiến dừng hoạt động đến 30/6/2020
 5  BAC GIANG FINE LAND APPAREL VIET NAM, LO C4-C5 KCN DINH TRAM, XA HOANG NINH, BAC GIANG 02043555565 20200623 11:15 72H Đang khắc phục, dự kiến hoạt động lại vào ngày 26/6/2020
 6  HAI PHONG CONG TY LUCKY VIETNAM I, LO C4-C5 KCN DINH TRAM, XA HOANG NINH, VIET YEN, BAC GIANG 2253757799 20200623 12:01  71H  Máy ATM đã hoạt động bình thường

VPBank NEO