Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 24/08/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1267002

VPBANK NAM TU LIEM CDM

T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH, NAM TU LIEM, HA NOI

2462873784

20200401 09:34

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2020

2

A0261003

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

NGA TU CHO DINH, THU DAU MOT, BINH DUONG

02743683979

20191213 10:12

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2020

3

A1282002

VPBANK LE THANH NGHI CDM

215 LE THANH NGHI, HAI DUONG, HAI DUONG

02203837815

20200811 15:13

240h

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2020

4

A0158018

CONG TY MAY DONG THO

THON TANG, XA PHU CHAU, DONG HUNG, THAI BINH

02273642159

20200822 20:23

62h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0107005

ATM LOTTE CAN THO

84 MAU THAN, PHUONG AN HOA, CAN THO

2923815766

20200823 17:47

168h

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2020

6

A0230001

VPBANK SAM SON

47 NGUYEN DU, PHUONG TRUONG SON, SAM SON, THANH HOA

2373827027

20200823 11:03

30h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0242124

SIEU THI HIEN LUONG

XA HOA XA, UNG HOA, HA NOI

2439288880

20200823 02:07

38h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0307001

VPBANK TRAN LAM

588 LY BON, THAI BINH

2273848228

20200822 05:00

51h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0328001

VPBANK TRAN HUNG DAO

109 TRAN HUNG DAO, HOAN KIEM, HA NOI

2439288880

20200822 18:31

38h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO