Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 23/08/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1267002

VPBANK NAM TU LIEM CDM

T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH, NAM TU LIEM, HA NOI

2462873784

20200401 09:34

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2020

2

A0261003

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

NGA TU CHO DINH, THU DAU MOT, BINH DUONG

02743683979

20191213 10:12

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2020

3

A1282002

VPBANK LE THANH NGHI CDM

215 LE THANH NGHI, HAI DUONG, HAI DUONG

02203837815

20200811 15:13

240h

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2020

4

A0165001

VPBANK TRUNG HOA NHAN CHINH

29T1, KTC N05 TRAN DUY HUNG, TRUNG HOA, CAU GIAY, HN

02462695986

20200822 09:06

54h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0102118

ATM KY VINA

KHU SX TAN DINH, PHUONG TAN DINH, BEN CAT, BINH DUONG

02743683979

20200822 04:12

35h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0158018

CONG TY MAY DONG THO

THON TANG, XA PHU CHAU, DONG HUNG, THAI BINH

02273642159

20200822 20:23

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến 25/8/2020

7

A0103011

CONG TY REGINA I

9 DONG TAY,KDT VSIP HAIPHONG,X.DUONGQUAN, THUY NGUYEN, HAI PHONG

02253757799

20200821 17:24

70h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A1198002

VPBANK NGUYEN TRAI CDM

234 NGUYEN TRAI, PHUONG TAN SON, THANH HOA

02373252003

20200821 11:45

70h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0307001

VPBANK TRAN LAM

588 LY BON, THAI BINH

02273848228

20200822 05:00

51h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0328001

VPBANK TRAN HUNG DAO

109 TRAN HUNG DAO, HOAN KIEM, HA NOI

02439288880

20200822 18:31

38h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

VPBank NEO