Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 23/07/2020

STT

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ ATM

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

TOA NHA BINH DUONG SQUARE NGA TU CHO DINH 02743683979 20191213 10:12 Dự kiến dừng hoạt động đến 30/7/2020  
 2  VPBANK NAM TU LIEM CDM  T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH  02462873784 20200401 09:34  Dự kiến dừng hoạt động đến 30/7/2020
VPBank NEO