Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 22/11/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0156008

ATM XI NGHIEP MAY AN GIANG

TRAN HUNG DAO, PHUONG MY QUY, LONG XUYEN, AN GIANG

02963855724

20201104 16:54

 

Dự kiến di dời

2

A1102122

CHO BA CHIEU

40 DIEN HONG, PHUONG 1

02838210076

20201118 08:36

 

Dự kiến di dời

3

A0299001

VPBANK BEN NGU

66 TRAN PHUC NHAN, HUE

02343959666

20201121 17:26

39h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0102030

QUAN UY QUAN 10

1 THANH THAI, PHUONG 14, Q10, HCM

02838210076

20201121 16:18

46h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A0140001

VPBANK DONG BA

179 TRAN HUNG DAO, PHUONG PHU HOA, HUE

02343814646

20201120 14:58

69h

Máy đã hoạt động bình thường

6

A0242160

CONG TY TNHH MTV NGOC VIET I

TT VAN DINH, UNG HOA, HA NOI

02435378701

20201121 02:00

24h

Máy đã hoạt động bình thường

7

A0242044

CONG AN QUAN THANH XUAN

58 VU TRONG PHUNG, THANH XUAN, HA NOI

02439288880

20201121 08:12

56h

Máy đã hoạt động bình thường

8

A1116010

ATM VPBANK CHUONG DUONG CDM

562 NGUYEN VAN CU, LONG B IEN, HA NOI

02438729263

20201121 22:31

32h

Máy đã hoạt động bình thường

9

A0102035

TOA NHA EVERICH

968 DUONG 3-2, PHUONG 15, q11, HCM

02838210076

20201121 23:28

39h

Máy đã hoạt động bình thường

10

A0116001

VPBANK CHUONG DUONG

562 NGUYEN VAN CU

02438729263

20201121 23:19

31h

Máy đã hoạt động bình thường

11

A0224001

VPBANK QUANG TRI

16 HUNG VUONG, PHUONG 1, QUANG TRI

02333556883

20201121 12:26

48h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO