Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 21/12/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0245001

VPBANK DINH CONG

B5, NO11, KDT MOI DINH CONG, HOANG MAI, HA NOI

02435400525

20201217 14:48

195h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0242005

CONG AN HUYEN THANH OAI

93 TO 1, TT KIM BAI, THANH OAI, HA NOI

02435378701

20201217 10:40

240h

Dự kiến dừng hoạt động hết ngày 27/12/2020

3

A1155019

CONG TY DEHUES CDM

KCN DAU GIAY, XA BAU HAM 2, THONG NHAT, DONG NAI

02513948958

20201218 09:45

312h

Dự kiến dừng hoạt động hết ngày 31/12/2020

4

A0156001

VPBANK AN GIANG

179-181 TRAN HUNG DAO, MY BINH, LONG XUYEN, AN GIANG

02963855724

20201219 13:11

73h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A1368002

VPBANK HOC MON CDM

39-13 LE THI HA, KP8, TT HOC MON, HOC MON, HO CHI MINH

02836363400

20201219 09:52

120h

Dự kiến dừng hoạt động hết ngày 24/12/2020

6

A0305001

VPBANK LY THUONG KIET

112 LY THUONG KIET, PHUONG 8, TAN BINH, HO CHI MINH

02838691990

20201219 12:02

120h

Dự kiến dừng hoạt động hết ngày 24/12/2020

7

A0158029

CTY COMME DE GAMME VINA

CUM CN DONG LA, XA DONG LA, THAI BINH

02273642159

20201220 19:37

41h

Máy đã hoạt động bình thường

8

A0157001

VPBANK LONG AN

SO 6, LE CAO DONG, PHUONG 2, LONG AN

02723524524

20201220 07:01

72h

Dự kiến dừng hoạt động hết ngày 23/12/2020


VPBank NEO