Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 21/05/2020

STT Tên gọi ATM/CDM Địa chỉ ATM Điện thoại liên hệ Thời điểm ngừng hoạt động Thời gian dự kiến hoạt động lại Ghi chú
1 TOA NHA BINH DUONG SQUARE NGA TU CHO DINH, THU DAU MOT, BINH DUONG 02743683979 20191213 10:12   Dự kiến dừng hoạt động đến 30/5/2020
2 THANG LONG T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH, NAM TU LIEM, HN 02462873784 20200401 09:34 Dự kiến dừng hoạt động đến 30/5/2020
 3  HAI DUONG KCN KTC AN PHAT,KM 47, QL5,P. VIET HOA, HAI DUONG 02203837808  20200513 10:00 192H  Dự kiến dừng hoạt động đến 25/5/2020
 4  HA NOI DUONG TO HIEU, HA NOI 02462662577  20200512 08:24  192H Dự kiến dừng hoạt động đến 30/5/2020
 5  KINH DO  TANG 1 CT1 LANG VK CHAU AU, KDT MO LAO, HA DONG 02439743861  20200519 18:17 264H   Dự kiến dừng hoạt động đến 30/5/2020
 6  QUANG BINH TRAN HUNG DAO, NAM LY, DONG HOI, QUANG BINH 02323846969  20200521 03:14 600H  Dự kiến dừng hoạt động đến 15/6/2020
 7  BINH DUONG KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG 02743683979  20200520 09:17 28H  Máy ATM đã hoạt động bình thường
 8  NGO QUYEN 29A KHU NINH KIEU, TT CHUC SON, CHUONG MY, HA NOI 02435378701  20200520 00:12  34H Máy ATM đã hoạt động bình thường

VPBank NEO