Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 21/04/2020

STT Tên gọi ATM/CDM Địa chỉ ATM Điện thoại liên hệ Thời điểm ngừng hoạt động Thời gian dự kiến hoạt động lại Ghi chú
1 TOA NHA BINH DUONG SQUARE NGA TU CHO DINH, THU DAU MOT, BINH DUONG 02743683979 20191213 10:12 3096h Dự kiến dừng hoạt động đến 15/5/2020
2 VPBANK THUY KHUE CDM 251 THUY KHUE, TAY HO, HN 02437280931 20200325 09:16 Máy ATM đã hoạt động bình thường
3 VPBANK NAM TU LIEM CDM T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH, NAM TU LIEM, HN 02462873784 20200401 09:34 Dự kiến tạm dừng hoạt động đến khi hết yêu cầu hạn chế di chuyển của Chính phủ
6 CTY PANASONIC II LO J1-J2, KCN THANG LONG, DONG ANH, HN 02439288880 20200419 17:59 96h Đang xử lý

VPBank NEO