Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 19/11/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0156008

ATM XI NGHIEP MAY AN GIANG

TRAN HUNG DAO, PHUONG MY QUY, LONG XUYEN, AN GIANG

02963855724

20201104 16:54

 

Dự kiến di dời

2

A1104005

VPBANK DA NANG CDM

112 PHAN CHU TRINH, HAI CHAU, DA NANG

02363835090

20201114 09:41

128h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A1102122

CHO BA CHIEU CDM

40 DIEN HONG, PHUONG 1, BINH THANH, HO CHI MINH

02838210076

20201118 08:36

 

Dự kiến di dời


VPBank NEO