Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 18/11/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0156008

ATM XI NGHIEP MAY AN GIANG

TRAN HUNG DAO, PHUONG MY QUY, LONG XUYEN, AN GIANG

02963855724

20201104 16:54

 

Dự kiến di dời

2

A0102116

ATM TAN HIEP PHAT 2

219 DAI LO BINH DUONG, VINH PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20201115 17:05

 

Chấm dứt hoạt động

3

A1104005

VPBANK DA NANG CDM

112 PHAN CHU TRINH, HAI CHAU, DA NANG

02363835090

20201114 09:41

144h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 20/11/2020

4

A1102122

CHO BA CHIEU CDM

40 DIEN HONG, PHUONG 1, BINH THANH, HO CHI MINH

02838210076

20201118 08:36

 

Dự kiến di dời

5

A0116001

VPBANK CHUONG DUONG

562 NGUYEN VAN CU, LONG BIEN, HA NOI

02438729263

20201117 22:13

37h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO