Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 18/10/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102055

CTY DAI DUNG-LONG AN

AP BINH TIEN 2, XA DUC HOA HA, LONG AN

02838210076

20201009 11:42

720h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 11/11/2020

2

A0105007

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET, PHUONG PHU NHUAN, HUE

02343814646

20201016 15:47

72h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0132007

CONG TY THOI TRANG VERT

THON KIM TRANG, XA VIET LAP, TAN UYEN, BAC GIANG

02043555565

20201016 20:58

90h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 20/10/2020

4

A0156008

ATM XI NGHIEP MAY AN GIANG

TRAN HUNG DAO, PHUONG MY QUY, LONG XUYEN, AN GIANG

02963855724

20201015 17:26

91h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A0158017

CONG TY NAM ANH VIET NAM

QL 39A, CUM CN DONG PHONG, DONG HUNG, THAI BINH

02273642159

20201017 06:58

80h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 20/10/2020

6

A0158029

CTY COMME DE GAMME VINA

CUM CN DONG LA, XA DONG LA, DONG HUNG, THAI BINH

02273642159

20201017 00:58

90h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 20/10/2020

7

A0223001

VPBANK HA TINH

17 TRAN PHU, PHUONG TRAN PHU, HA TINH

02393898969

20201016 14:43

96h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 20/10/2020

8

A0177001

VPBANK QUANG BINH

108 TRAN HUNG DAO, DONG HOI, QUANG BINH

02323846969

20201017 09:54

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 20/10/2020

9

A0242060

CONG AN P QUAN HOA

68 DUONG QUANG HAM, CAU GIAY, HA NOI

02462662577

20201017 10:34

45h

Máy đã hoạt động bình thường

10

A1113003

VPBANK THU DO CDM

34B TRAN PHU, PHUONG DIEN BIEN, BA DINH, HA NOI

02437349560

20201016 20:13

66h

Máy đã hoạt động bình thường

11

A1171004

VPBANK HA DONG CDM

TANG 1 CT1 LANG VK CHAU AU, KDT MO LAO, HA DONG, HA NOI

02439743861

20200925 14:32

696h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 24/10/2020

12

A1174002

VPBANK MAI THUC LOAN CDM

91 MAI THUC LOAN, PHUONG THUAN THANH, HUE

02343545556

20201016 15:53

96h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 20/10/2020

13

A1177005

VPBANK QUANG BINH CDM

108 TRAN HUNG DAO, DONG HOI, QUANG BINH

02323846969

20201017 07:55

75h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 20/10/2020

14

A1259002

VPBANK PHU HOI CDM

64 HUNG VUONG, HUE

02343943939

20201017 16:38

63h

Máy đã hoạt động bình thường

15

A0199001

VPBANK BA DON

187 QUANG TRUNG, QUANG THO, BA DON, QUANG BINH

02323518989

20201018 19:27

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 20/10/2020

16

A0292001

VPBANK THANH SEN

63 NGUYEN CHI THANH, PHUONG TAN GIANG, HA TINH

02393686222

20201019 06:46

26h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 20/10/2020

17

A0314001

VPBANK NGUYEN DU

163 NGUYEN CONG TRU, PHUONG BAC HA, HA TINH

02393685222

20201018 14:36

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 20/10/2020

18

A0306001

VPBANK DONG HOI

59 TO HUU, TIEU KHU 11, PHUONG NAM LY, DONG HOI, QUANG BINH

02323846969

20201019 07:46

26h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 20/10/2020

19

A0134001

VPBANK VY DA

212 NGUYEN SINH CUNG, PHUONG VY DA, HUE

02343897171

20201014 23:50

240h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 24/10/2020


VPBank NEO