Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 17/09/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0158018

CONG TY MAY DONG THO

THON TANG, XA PHU CHAU, DONG HUNG, THAI BINH

02273642159

20200915 17:02

67h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO, PHUONG BACH DANG, HA LONG, QUANG NINH

02033657668

20200917 19:01

14h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO