Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 16/06/2020

STT Tên gọi ATM/CDM Địa chỉ ATM Điện thoại liên hệ Thời điểm ngừng hoạt động Thời gian dự kiến hoạt động lại Ghi chú
1 TOA NHA BINH DUONG SQUARE NGA TU CHO DINH, THU DAU MOT, BINH DUONG 02743683979 20191213 10:12   Dự kiến dừng hoạt động đến 30/6/2020
2 THANG LONG T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH, NAM TU LIEM, HN 02462873784 20200401 09:34 Dự kiến dừng hoạt động đến 30/6/2020
 3  HA NOI DUONG TO HIEU, HA NOI 02462662577  20200512 08:24   Dự kiến dừng hoạt động đến 30/6/2020
 4  QUANG BINH TRAN HUNG DAO, NAM LY, DONG HOI, QUANG BINH 02323846969  20200521 03:14   Dự kiến dừng hoạt động đến 30/6/2020
 5  BAC GIANG  MAY BAC GIANG-LUC NAM I, TT DOI NGO, LUC NAM, BAC GIANG 02043555565  20200614 11:45 77H   Dự kiến hoạt động lại 17/06/2020
 6  HA NOI CONG TY HOANG VU, CUM CN TT PHUNG, DAN PHUONG, HA NOI 02439288880  20200614 14:55  26H  Máy ATM đã hoạt động bình thường

VPBank NEO